Na de eerste twee oriëntatiejaren waarbij je kennis maakt met beroepenvelden als bloem en styling, dier, groen, handel en techniek krijg je in het derde en vierde leerjaar steeds meer verantwoordelijkheid voor je prestaties. Elk leerjaar is opgedeeld in drie periodes van ongeveer twaalf weken. Die perioden worden afgesloten met een of meer toetsweken. Naast alle verplichte vakken krijg je voor de praktijkvakken een vastgesteld kerndeel en de keuze uit een aantal keuzevakken. Het kerndeel vormt de basis voor het eindexamen. De keuzevakken vormen samen het schoolexamen. Zowel in het derde als vierde leerjaar wordt de leerling begeleid in de keuze naar een vervolgopleiding in het mbo. Aan het eind van het vierde jaar doe je het centraal eindexamen.

Door de brede opleiding die wij bieden stromen onze leerlingen moeiteloos door naar bijvoorbeeld:
• middelbaar agrarische opleidingen (AOC);
• middelbaar beroepsonderwijs sector techniek (ROC);
• middelbaar beroepsonderwijs sector economie (ROC);
• middelbaar beroepsonderwijs sector zorg en welzijn (ROC)