De opleidingen

De gemengde leerweg (GL)
De gemengde leerweg is ideaal als je gericht bent op de theorie en je advies van de basisschool gemengde leerweg is. Bij de gemengde leerweg volg je naast de algemene vakken het profiel groen. De gemengde leerweg is geschikt voor leerlingen die het niveau hebben om examen te doen in vijf algemene vakken. Met een diploma van de gemengde leerweg word je prima voorbereid op een beroeps- opleiding op het hoogste niveau binnen het middelbaar beroepsonderwijs.

De gemengde leerweg plus (GLPlus)
De GLplus-variant is de gemengde leerweg (GL) met een extra theorievak. Hiermee krijg je een theoretische leerweg (mavo) diploma. Om in aanmerking te komen voor de GLplus-variant dien je voor de gemengde leerweg gemiddeld een 7,5 te staan en voor het extra vak minimaal een 7 te staan. Met een GLPlus diploma heb je de mogelijkheid om door te stromen naar de havo.

Kaderberoepsgerichte leerweg (KB)
Met de kaderberoepsgerichte leerweg is, doe je examen in het profiel groen, vijf algemene vakken en loop je in het vierde jaar stage. Met een diploma van de kaderberoepsgerichte leerweg kun je doorstromen naar een beroepsopleiding op het niveau 3 of 4 in het middelbaar beroepsonderwijs.

Basisberoepsgerichte leerweg (BB)
Als het advies van de basisschool basisberoepsgerichte leerweg is, doe je examen in vier algemene vakken en het profiel groen. In de basisberoepsgerichte leerweg loop je in het vierde jaar minstens één dagdeel in de week stage. Met het diploma van de basisberoepsgerichte leerweg kun je verder leren op niveau 2 van het middelbaar beroepsonderwijs.

Basisberoepsgerichte leerweg (LWT)
Voor individuele leerlingen die vastlopen in het reguliere traject, bieden wij het Leerwerk Traject aan vanaf klas 3. Dit is een basisberoepsgerichte opleiding, waarbij examen gedaan wordt in Nederlandse taal, het profiel groen, rekenen, lichamelijke opvoeding en maatschappijleer. Daarnaast loop je stage waarbij werkervaring wordt opgedaan. Dit zijn belangrijke onderdelen van het leerwerktraject.

Met een diploma van de kaderberoepsgerichte leerweg kun je doorstromen naar een beroepsopleiding op het niveau 3 of 4 in het middelbaar beroepsonderwijs