De gezonde school

De gezonde kantine
In de schoolkantine van OZHW Groen is een cateraar actief. We hebben met deze cateraar goede afspraken gemaakt over een gezond en betaalbaar aanbod in onze kantine. Van verschillende producten is de prijs verlaagd en we bieden meer gezonde keuzes aan. We vinden het bij OZHW Groen belangrijk het aanbod en de uitstraling in onze kantine en in de automaten gezond is. Een omgeving waar gezond eten gemakkelijk is, draagt bij aan de gezonde ontwikkeling en leefstijl van onze leerlingen. Om deze reden werken we op onze school volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. We maken hiermee de gezonde keuze tot een aantrekkelijke keuze.

Betere keuzes
Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals dranken, brood, zuivel, etc.) bieden onze kantines minstens één betere keuze aan. Dit geldt voor het uitgestalde aanbod én voor het aanbod in de automaten. Wat deze Betere keuzes zijn, is gedefinieerd door het Voedingscentrum. Daarnaast liggen er op opvallende plaatsen, zoals in de automaten en bij de kassa, betere keuzes. Ook is in onze Gezonde Schoolkantine altijd water beschikbaar, zowel bij het uitgestalde aanbod als in de automaten.

Kantinescan
Wij werken structureel aan een Gezonde Kantine en om aan de richtlijnen te blijven voldoen, brengen wij ieder jaar het aanbod van de kantines in kaart met de Kantinescan en wordt de uitkomst hiervan aan de directies van de scholen gerapporteerd.

Een gezonde schoolkantine is een plek waar jongeren makkelijk gezondere keuzes maken. Wat je aanbiedt en de manier waarop je eten aanbiedt heeft effect op de keuzes van de leerlingen.