Als u het adviesgesprek hebt gevoerd met de leerkracht van groep 8 op de basisschool, heeft u de unieke code van uw kind die nodig is om over te gaan tot een inschrijving op Focus Beroepsacademie/OZHW Groen College. Zodra u alle gegevens heeft, bent u van harte uitgenodigd contact met ons op te nemen.

In de aanmeldprocedure voor het schooljaar 2022 – 2023 hanteren we enkele voorrangsregels, omdat we niet meer dan 300 leerlingen kunnen plaatsen. Indien we meer dan 300 aanmeldingen krijgen, gaan de onderstaande voorrangsregels gelden en bieden we eerst plaats aan deze leerlingen. We geven voorrang aan:

  • Alle leerlingen woonachtig in Barendrecht of Albrandswaard.
  • Alle leerlingen die van een OZHW-basisschool komen

Meer informatie kunt u vinden op de aanmeldpagina van Focus Beroepsacademie.

Voor de overige leerlingen geldt de loting wel. U krijgt hierover uitsluitsel na 24 maart. Mocht uw zoon of dochter uitgeloot worden dan heeft u na deze periode nog tijd om hem of haar aan te melden op een andere school. Voor de leerlingen die ingeloot zijn zal de intakecommissie van de school bekijken of het advies van de basisschool en het onderwijskundig rapport van de leerling wat wordt verstrekt door de basisschool kan leiden tot een definitieve inschrijving.