Stap 1 – Het schooladvies
Heb je interesse in een opleiding bij het OZHW Groen College? Kies dan de juiste leerweg. De eerste stap is het schooladvies. Aan de hand van het advies van de basisschool en het onderwijskundig rapport kunnen je ouders jou inschrijven bij ons op school. Bij een goede match kan er worden overgegaan tot plaatsing.

Stap 2 – De warme overdracht
Ben je ingeschreven bij ons, dan ontvangen wij van de basisschool alle informatie die wij nodig hebben om jou optimaal te kunnen begeleiden. Ook zijn er nog gesprekken met jouw groep 8 leerkracht. Dit noemen wij de warme overdracht.

Stap 3 – Jouw plek in de onderbouw
Bij ons start je in de onderbouw. Dit zijn twee jaren waarbij we jou kennis laten maken met een aantal beroepsvakken:

• Bloem en styling
• Handel
• Dier
• Techniek
• Groen
• Verwerking agrarische producten

De kennismaking met deze beroepsvakken gebeurt in een aantrekkelijke mix van theorie- en praktijklessen. Naast deze vakken volg je verplichte algemene vakken waaronder Biologie, Aardrijkskunde en Natuurkunde. Ook bij deze vakken ga je actief met de leerstof aan de slag. De docent geeft hulp, maar daagt je ook uit om veel dingen zelf te ontdekken. Heb je de twee jaar succesvol doorlopen dan ga je in het derde jaar naar de bovenbouw.

Stap 4 – De Bovenbouw
In het derde en vierde leerjaar krijg je naast de verplichte vakken zoals Nederlands, Wiskunde en Engels ook de vakken die horen bij het profiel groen. Dit zijn o.a. vergroening stedelijke omgeving en groene vormgeving en verkoop. Daarnaast heb je de mogelijkheid zelf te kiezen voor een aantal keuzevakken zoals techniek en Dier. Het profiel groen vormt de basis voor het eindexamen. In de keuzevakken doe je uiteindelijk schoolexamen. Door deze brede opleiding kun je moeiteloos doorstromen naar talloze middelbare beroepsopleidingen. Zowel in het derde als vierde leerjaar wordt je begeleid in je keuze naar een vervolgopleiding in het mbo. Aan het eind van het vierde jaar doe je centraal eindexamen in een van de volgende drie leerwegen:

• De gemengde leerweg;
• De kaderberoepsgerichte leerweg;
• De basisberoepsgerichte leerweg.