Ondersteuning en optimale aandacht

Op het OZHW Groen College willen wij je laten slagen. Met een variatie aan ondersteuning zorgen wij voor optimale aandacht voor de vorderingen van iedere leerling.

Onderwijsteam

Het onderwijsteam bestaat uit enthousiaste docenten met veel praktijkervaring. Zo zorgen wij voor optimale aandacht voor de vorderingen van iedere leerling.

Huiswerkuur

Naast de uitleg en begeleiding in de lessen krijgen leerlingen, in speciaal daarvoor gereserveerde huiswerkuren, extra tijd om huiswerk te maken met ondersteuning van de mentor. Deelname hieraan is verplicht.

Magister

Wij maken gebruik van een digitaal volgsysteem (Magister). Daarin staat informatie over huiswerk, toetsen, cijfers en stages. Je ouders/verzorgers krijgen een persoonlijke inlogcode zodat zij jouw ontwikkelingen kunnen volgen.

Leerlingenbegeleiding

Leerlingen met sociale en of emotionele problemen kunnen begeleid worden door onze interne ondersteuningscoördinator.

De Ondersteuningscoördinator

De ondersteuningscoördinator bepaalt de ondersteuningsbehoefte van leerlingen. Daarbij adviseert hij de mentoren en docenten en monitort de afgesproken ondersteuning met daarbij alle voorkomende werkzaamheden.

Mentor/mentrix

De mentor is verantwoordelijk voor een groep leerlingen in hun ontwikkeling, hun voortgang en hun welzijn. Hij/ zij monitort de ontwikkelingen ten aanzien van gedrag, verzuim en resultaat. Verder is de mentor verantwoordelijk voor de communicatie met ouders/verzorgers en legt op tijd contact. Daarnaast reageert hij/ zij adequaat op vragen en signalen van de ouders/verzorgers.

Decaan

De decaan begeleidt de leerlingen bij de keuze voor een studie of beroep.

Vertrouwenspersoon

Onze school beschikt over een vertrouwenspersoon. Leerlingen kunnen zelf een afspraak maken, maar ook je ouders/verzorgers en het schoolpersoneel kunnen bij deze vertrouwenspersoon terecht. De vertrouwenspersoon gaat zorgvuldig met informatie om en als het nodig is schakelt hij/ zij externe hulpverleners in.

Zorgadviesteam (ZAT)

Om ervoor te zorgen dat problemen voldoende aandacht krijgen, is er een ZAT aan het OZHW Groen College verbonden. Dit team bestaat uit:

  • de teamleider
  • de zorgcoördinatoren
  • begeleider passend onderwijs
  • de vertegenwoordiger van schoolmaatschappelijk werk;
  • een vertegenwoordiger van het Centrum Jeugd & Gezin
  • een leerplichtambtenaar;
  • een vertegenwoordiger van Politie Rotterdam-Rijnmond.