Gezellige en sfeervolle school

Het OZHW Groen College is een gezellige en sfeervolle school met 275 leerlingen. Wij werken met een kleine groep mensen, waardoor de leerlingen en het personeel elkaar snel leren kennen. Onze docenten spannen zich in voor het wel en wee van ieder kind. Zij geven vakkundig onderwijs en begeleiding. Elke leerling heeft een mentor als vaste begeleider. De mentor is voor jou en je ouders het eerste aanspreekpunt. De verschillende leerwegen op het OZHW Groen College geven ons de mogelijkheid jouw talenten zo goed mogelijk te ontwikkelen. Naast de lessen maak je gedurende je loopbaan hier op school ook kennis met andere activiteiten, zoals een werkweek, sportdag en een culturele activiteit.

Met een opleiding op onze school leg je een stevige basis voor elke vervolgopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) in de groene sector, maar ook in de beroepssectoren techniek, zorg en welzijn of economie.